Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

BẠN VỚI TÔI, GIỌNG QT - Trần Ngộ họa thơ Lê Đăng Mành

BẠN VỚI TÔI
Họa bài TÌM TRI KỶ của Lê Đăng Mành

Suốt mấy năm trường bạn với tôi
Nghĩa tình sâu nặng mãi không thôi
Nào khi bóng ngã còn trông đứng
Những lúc trăng lên vẫn ngóng ngồi
Gặp cảnh ngọt bùi cùng xẻ nửa
Lâm cơn hoạn nạn cũng chia đôi
Bây chừ răng lại đành quay mặt
Để ở phương nầy lạnh lẽo tôi

Trần Ngộ (Kính hoạ)

GIỌNG QUẢNG TRỊ
Họa bài GIỌNG MIỀNG! của Lê Đăng Mành

Nằm đêm đấy trấm ướt tràn chờng
Con cấy mà ri khó có dôông
Chả gạo trày văng may bể trán
Chiên tôm mợ bắn chút mù troòng
Đời mô trai cũng ưng tròn bụ
Hiếm thuở có thằng muốn lép môông
Nghe trạo bựa ni eng hắn tới
Coi chừng lộ chuyện xấu nghe khôông
                TRẦN NGỘ (kính hoạ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét