Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

ĐÁM CƯỚI NHÀ NGHÈO - Trần Ngộ

ĐÁM CƯỚI NHÀ NGHÈO 

Mình nghèo cũng pháo nổ heo la
Trống đánh đàn rung rộn tiếng ca
Cáo yết gia tiên làm ngắn gọn
Luật nghi hôn sự ít rườm rà
Họ trai nạp lễ nào sề lọng
Đường gái dâu về chẳng kiệu hoa
Nhẫn chẳn khuyên tròn cho phải lẽ
Sinh năm đẻ bảy vẫn đầy nhà


                         Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét