Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

THÁNG BA...Cư Nguyễn & Đức Hạnh
THÁNG BA...
Chim bằng gãy cánh thẹn non sông
Lạc lõng ngang trời tối mịt không...
Núi rụng tà dương màu sẫm đỏ
Đồi rơi máu lửa lịm dương hồng
Về đâu giữa biển đời hoang vắng?
Trở gót bên đường phố loạn đông
Hụt hẫng ai ngờ cơn biến động
Giông càn lũ cuộn nước chìm trong....
 Nguyễn 02 03 2018

HỌA:

ANH HÙNG & THẾ SỰ
“Thtk”
Tâm hồn nẩy nở tình nhân thắm
Thế sự quay cuồng nghĩa khí trong

Tâm huyết anh hùng trải núi sông
Hồn yêu đất Mẹ, dẫu rằng không...
Nẩy đường chính trực đời luôn sáng
Nở cánh công minh mộng mãi hồng
Tình đã xông pha gìn đất nước
Nhân còn chiến đấu giữ trời đông
Thắm lòng dân tộc ngời trang sử
Thế Sự Quay Cuồng Nghĩa Khí Trong..
Đức Hạnh 02 03 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét