Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

TÂM SỰ - Trần Như TùngTâm sự

Nâng LY trà nóng chẳng mời ai
Còn chút hương xưa một khóm LÀI
Cảnh sống cô ĐƠN bao sớm tối
Lòng người héo hắt những hôm MAI.
Đâu niềm hoan hỉ muôn HỒNG thắm
Để nỗi buồn tênh vạn LÝ dài.
Đôi lúm ĐỒNG TIỀN nay đã lõm
Chén QUỲNH thượng hưởng!     
                             Kính người trai!
Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét