Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

CHỆCH LỐI - Trần Như Tùng

Chệch lối

Lang thang lạc lõng gục trên đường
Đâu chỗ dừng chân kiếm chút thương.
Đất rộng không dung , che tổ ấm
Trời già chẳng đoái , dấu vầng dương.
Chót vì đắm đuối mồi hoan lạc
Nên phải la đà kiếp gió sương.
Giờ rõ được đời đang chệch lối
Sầu này còn chốn để mà vương ? 
Trần Như Tùng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét