Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

CÀNH HOA HẠNH PHÚC - Tú Yên

Chân dung tác giả


CÀNH HOA HẠNH PHÚC
           (Kỷ niệm SN thứ 68)
                   01-01-2018

Tuổi đà chồng chất nặng trên vai
Nhìn quảng thời gian - một bước dài
Ngang dọc cả đời chưa nản chí
Sang hèn mấy lượt chả thua ai
Ân tình tạc dạ đừng thay đổi
Trung hiếu ghi lòng chẳng nhạt phai
Ngẫng mặt nhìn trời không hỗ thẹn
Cành hoa hạnh phúc vẫn luôn cài

Tú Yên
(Trần Văn Tuyến, Hội An)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét