Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

ĐÔNG - Đức Hạnh cùng thi hũuĐÔNG
Đông về trăng nước tỏ tình đông!
Đông trải mây mù khắp biển đông
Đông nhớ dòng sông thuyền lạc bến

Đông thương mưa gió cảnh tàn đông
Đông trao bão táp đời than thở
Đông xóa cội nguồn nghĩa lạnh đông
Đông trải niềm tin hoa mộng nở 
Đông yêu non nước thỏa tình Đông!
Đức Hạnh
01 12 2017

 HỌA

XUÂN
Xuân đợi qua mùa giá lạnh đông
Xuân bừng nẩy lộc xóa sầu đông
Xuân chờ én lại quay về bến
Xuân ngóng thuyền xuôi cập bãi đông
Xuân mãi niềm tin xua nắng hạ
Xuân hoài ước nguyện rã sương đông
Xuân nguồn hạnh phúc mầm hy vọng
Xuân khởi thanh bình đón rạng đông
Cư Nguyễn.
01 12 2017

ĐÔNG
Đông lạnh mây mù nên chán đông,
Đông mời lão gió gọi mưa đông,
Đông ngăn người muốn gần bên ngõ,
Đông cản ai buồn xa nẻo đông,
Đông gọi Chúa về bên máng cỏ,
Đông mong Mẹ đến cạnh trời đông.
Đông mùa lễ hội ngàn sao chiếu,
Đông đón Noel giữa tối đông.
Hoành Trần
01 12 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét