Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

DẠ KHÚC - Nguyễn Huy Khôi

  DẠ KHÚC

 Họa bài: "Thương đời"
 Hương Thềm Mây
 (GM: NGUYỄN ĐÌNH DIỆM)

Hun hút gió lùa buốt tái tê
Đèn chong hoa lụn,bóng lòe lòe
Âm i ngõ quạnh trùng cao giọng
Chống chếnh vách thưa nguyệt lọt khe.
Eo óc gà khuya vang xóm mạc
Lạnh lùng canh vắng lặng bờ tre
Cội nguồn Tổ Quán dầy ân nghĩa
Xa xót thế nhân lắm nhiễu khê!

      12-2017
Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét