Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

TRÁNG SĨ - Thơ Kha Tiệm Ly cùng quý thi hữu

TRÁNG SĨ

Mặt nước trường giang vạn sóng xô, 
Lênh đênh từ ấy biết đâu bờ? 
Trăng soi thẹn bấy lòng du tử, 
Sương giội tan chưa giấc hải hồ? 
Nửa kiếp phiêu linh cùng vó ngựa, 
Trăm năm dang dở với con đò! 
Cạn bầu rượu nóng, buồn tê tái, 
Gác kiếm bên thuyền, bút chép thơ.

                                Kha Tiệm Ly

HỌA


1- ĐỪNG MỘNG TƯỞNG

Dẫu cho gió lộng, sóng cuồng xô,
Quyết dạ đồng tâm giữ bến bờ.
Hải đảo đâu ra thành lưỡi Chệt,
Dàn khoan ló dạng biến ao hồ !?
Phi nhân xão quyệt, thâm mò biển,
Chính nghĩa trung kiên vững lái đò.
Nhắn gửi anh Trung đừng mộng tưởng,
Việt Nam Luật biển đã vào thơ…
                                     Đức Hạnh

2- LÃNG DU

Trời mây sóng nước: dạt, trôi, xô
Bầu rượu thuyền con, biệt bến bờ
Biển rộng, sao ngăn chân lãng tử!
Sông sâu, đâu chặn bước giang hồ!
Trăm năm ngang dọc, đeo sương gió
Một kiếp vào ra, níu chiếc đò
Thấm mệt, khô tình, lòng lạnh giá
Neo đời góc khuất dệt vần thơ.
                        Lưu Xuân Cảnh

3- TRƯỜNG SA!

GIÔNG gào biển động sóng hờn xô
Giặc cướp tàn hung chiếm cõi bờ
Cả nước chung lòng lo trấn đảo
Toàn dân hợp sức bảo an hồ
Tiền nhân quyết tử gìn sông núi
Hậu thế liều thân giữ bến đò
Dẫu có vùi thây vùng hải phận
Dâng tròn tuổi trẻ viết hùng thơ!  
                              Cư Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét