Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

TRẦN BÌNH TRỌNG - Xichlo Dap cùng quý thi hữu
TRẦN BÌNH TRỌNG

Thiên Mạc binh tan thất thủ rồi
Rơi đầu chẳng ngại chết mà thôi
Hôm này hẹn đến phùng Diêm lão
Mười tám năm sau hán tử hồi
Đất Bắc vương hầu nghe đã giận
Trời Nam ngạ quỉ tiếng không hôi
San hà vướng nạn kề vai gánh
Nợ nước thân đền phận chúa tôi. 
                             Xichlo Dap
                             30/05/2015
HỌA:


1- KHÁT VỌNG

Hán triều thống trị đã qua rồi
Uất hận muôn đời vẫn nhớ thôi!
Sát hại hiền tài xương chất ngất
Cầm giam kẻ sĩ cảnh bồi hồi
Toàn dân quyết chiến trừ xâm lược
Hào khí dâng trào khử độc hôi…
Khát vọng tự do và chính nghĩa
Sơn hà tự chủ… của dân tôi.
                        Đức Hạnh
                        30.5.2015
2- VẬN SUY

Cờ treo ũ rũ vận suy rồi
Gọi gió đăng đàn cũng thế thôi
Khí phách lanh quanh buồn biến mất 
Hồn thiêng lãng vãng chán luân hồi
Màu lem giấy trắng làm sao xóa
Mắm thấm tay rồi khó chữa hôi
Thảm họa giao nhà cho dứa dại
Từ ông tuột xuống hóa thằng tôi
3- LÊ LAI
Thay thân đổi mạng giữa chúa - tôi
Cứu nguy xã tắc chết mới thôi
Công danh phú quý không máng tới
Vong thân cứu quốc nghĩa đáp hồi
Quân tử chúa tôi tình đã vẹn
Tình huynh nghĩa đệ tiếng không hôi
Ngựa chết lưu da người lưu tiếng
Nợ nước thân đền cứu chúa tôi
                                   Du Lẵng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét