Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

TÌNH ĐỜI -Trần Ngộ


TÌNH ĐỜI

Muốn trang trải chút chuyện tình đời
Lấy đạo làm đầu sống khoẻ tươi
Nghiệp thiện chuyên trồng ôm phước quả
Cội lành ít bón chịu thân côi
Gặp cơn nguy biến càng thương bạn
Lâm cảnh gian nan cứu vớt người
Chim dẫu khác  đàn chung một mẹ
Đói no san sẻ miệng vui cười

                                    Trần Ngộ 
                                  (Lâm Đồng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét