Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

THƠ XƯỚNG HỌA Lê Đăng Mành, Cư Nguyễn, Đức Hạnh!
THỦ PHẬN!

Được thế người ta mới kết bè
Yên tâm mình sống mặc ai dè*
Đã nghèo chẳng sợ trời lay chuyển
Còn khó không lo đất dậy đè
Đơn giản mái che vài tấm liếp
Tuềnh toàng phên chắn một đôi que
Thong dong vui với đời thanh đạm
Sớm tối cơm rau cõng muối mè!
Lê Đăng Mành
*dè bỉu

BÀI HỌA
NHÀN CƯ

NHÀN cư thoải mái mặc phe bè
Xướng họa cùng nhau chớ nể dè
Ý ngỏ chân tình không ngại né
Lời trao thẳng thắn chẳng lo đè
Nhà xa phố thị vùng đơn lẻ
Xóm biệt phồn hoa ngõ vắng que*
Số phận hàn vi tình vẫn trẻ
Mời qua tệ xá… chẳng màu mè
Cư-Nguyễn
*Vắng hoe

TỰ TÌNH THI

Xướng họa vui chơi, quý bạn bè
Ngại cơ Đường luật yếu nên dè
Chân thơ tươi sáng đâu cần né
Cảm tính lơ mơ…phải nén đè
Cung cách dịu dàng không xích mé
Tâm hồn hòa hợp chẳng ba que
Cho lòng thoát tục thuyền yêu ghé
Rộng lượng đàn anh, chớ chấp mè!*

Đức Hanh

22.5.2015
*hạt mè

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét