Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

NỖI BUỒN CHỊ TÔI - Bửu Tùng, Sông Thu & Phan Tự Trí
NỖI BUỒN CHỊ TÔI 

(Bửu Tùng, Sông Thu & Phan Tự Trí)

I.

Chị tuổi đôi mươi mới lấy chồng
Sa trường tạo cảnh khóc phòng không
Cành hồng chớm nụ đơm mơ ước
Lính chiến dâng đời giữ núi sông
Góc biển nhân duyên tràn bão tố
Chân trời định mệnh bủa mưa giông
Bờ mây óng mượt anh thường vuốt
Chợt rối chiều buồn nhuộm gió đông  II.

Tóc rối chiều buồn nhuộm gió đông
Tang thương xõa phủ áo quan chồng
Tay gầy bám bíu trên mồ lạnh
Lệ đắng tuôn rơi đẫm má hồng
Mất hút vành trăng đêm ngóng đợi
Nào còn ánh mắt buổi chờ trông
Niềm đau khép kín đời cô phụ
Mộng ước trôi dần phía cuối sông

III.

Mộng ước trôi dần phía cuối sông
Bao giờ còn được phút tương phùng?
Mỗi đêm lệ đẫm tràn trên gối
Từng sáng sầu dâng buốt ngập lòng
Lạnh lẽo suốt đời trong giá lạnh
Cô đơn trọn kiếp giữa mùa đông
Âm thầm đau đớn nào ai biết
Khắc khoải nhìn trăng, nhớ bóng chồng.IV.
(Tập Kiều, ngoại trừ câu 1 liên hoàn từ cuối III)

Khắc khoải nhìn trăng, nhớ bóng chồng.
Buồng khuya hơi giá dẫu như đồng               
Mền đơn vàng đá thách mưa lạnh                  
Gối chiếc hoa hương ủ thức hồng                  
Trong tấc gang vẫn như mấy hạ                     
Ngoài nghìn dặm chốc đã ba đông                   
Nào hơn chiếc bách tràn giông tố                  
Chẳng vẹn Sâm Thương một chữ tòng.    

Bửu Tùng: I và II
Sông Thu: III

Phan Tự Trí: IV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét