Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

NHÌN ẢNH ĐỀ THƠ - Huy Vụ

       
                      Tác giả Huy Vụ


NHÌN ẢNH ĐỀ THƠ                                     
(  Bát vĩ vần ôn)                                      
Em ngồi lướt web với ai phôn.                                      
Cúc ngực bung ra ngó hết hồn                                      
Quân tử liếc sang nghe dạ thốn                                      
Tiểu nhân dòm lại thấy lòng nôn.                                      
Đào tiên hai trái cây treo lộn                                      
Suối yến một khe nước chảy dồn.                                      
Nhắm mắt đưa chân e khó ổn.                                      
Hỏi rằng thi sĩ dại hay khôn?                                                          
                           Huy Vụ 
                        13/05/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét