Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

NHÀN CƯ - Cư Nguyễn cùng quý thi hữu


NHÀN CƯ

NHÀN cư thoải mái mặc phe bè
Xướng họa cùng nhau chớ nể dè
Ý ngỏ chân tình không ngại né
Lời trao thẳng thắn chẳng lo đè
Nhà xa phố thị vùng đơn lẻ
Xóm biệt phồn hoa ngõ vắng que*
Số phận hàn vi tình vẫn trẻ
Mời qua tệ xá… chẳng màu mè
                              Cư Nguyễn
*Vắng hoe

HỌA:  1- TỰ TÌNH THI

Xướng họa vui chơi, quý bạn bè
Ngại cơ Đường luật yếu nên dè
Chân thơ tươi sáng đâu cần né
Cảm tính lơ mơ…phải nén đè
Cung cách dịu dàng không xích mé
Tâm hồn hòa hợp chẳng ba que
Cho lòng thoát tục thuyền yêu ghé
Rộng lượng đàn anh, chớ chấp mè!*
                                     Đức Hạnh 
                                     22.5.2015
*Hạt mè


2- AN PHẬN

Cùng phường ô trọc thích chung bè
Chính trực hùa theo cũng chẳng dè
Thế sự đổi thay tình biến tệ
Trò đời léo lận mạnh ưa đè
Thất thời trí giả xin chăn vịt
Gặp lúc thằng ngu được nắm que*
Thôi kệ! Lẽ thường đâu đúng cả
An nhiên tự tại sống cơm, mè
                 Lưu Xuân Cảnh
                     22.5.2015

*Nắm que: cầm que chỉ trỏ (người có quyền hành hay làm).


3- CHUNG BÈ

Lót ghế làm quan tụ đúng bè
Người khôn của khó biết đâu dè
Không mò đáy lỗ cua nào cặp
Khéo tựa cây to gió chẳng đè
Chuộc dấu bôi vôi thầy nhón cậy
Chui lòn kẽ cửa gián thò que
Trê nòng noc dẫn lời công cóc
Chép quẫy trong ao lại chết mè..
                               Xichlo Dap

4- MÈ CẢ LỨA

Kết bạn làm thơ chẳng phái bè
Khi hay lúc dở chớ e dè
Vần hư kệ nó vì câu té
Đối trật thì thôi tự chữ đè
Góp mặt thơ chào năm bảy mẻ
Ra về phú tạ chín mười que
Hôm mai bữa mốt cùng vui vẻ
Vốn bởi cùng chung một lứa 
                               Xichlo Dap

1 nhận xét: