Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

MỘNG - Đoàn Chinh Nam, Lê Viên Ngọc cùng quý thi hữu

MỘNG
Đồi xanh reo tiếng suối
Hoa ngát hương đồng nội
Em ngắm bướm chim về
Anh tìm câu chữ đối
Kề vai lòng ngậm cười
Nhớ thuở tình hờn dỗi
Mưa nắng gió trăng ngàn
Nhạc thơ hòa tiếp nối
      Đoàn Chinh Nam

HỌA:


Bài 1: 

ĐỜI
điệu nhạc hòa bên suối
ngắm hương đồng cỏ nội
ý bay từng khúc ngâm
tình nhập vào câu đối
đang sống cảnh yên lành
đừng cho hồn giận dỗi
người tri kỷ khác thường
mấy giọng đàn xưa nối
         Lê Viên Ngọc
    22h ngày 20-5-2015

Bài 2: 
   

THẦM ƯỚC..!
Ánh trăng lồng mặt suối
Trăm mối tơ tâm nội
Nhớ khách mực chung hòa
Bao lời thơ ý đối
Rồi người xa bóng tan
Để bút hờn nghiên dỗi
Thầm ước lại cùng nhau
Vần điêu bên nguyệt nối.
             Trần Lệ Khánh
               21-5-2015

Bài 3:     

NHẠC SUỐI
Nhạc gió  hoà bên suối
Hương đồng thơm cỏ nội
Sáo buông lời thậm thâm
Đàn gõ câu tình đối
Nhịp thở chảy yên bình
Người ơi đừng giận dỗi
Tri âm chẳng lạnh lùng
Tri kỷ đường tơ nối
               Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét