Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

ĐỂU - HoavanlLy cùng quý thi hữu
ĐỂU
Gần tay hàng xóm tính luôn hung
Hắn ỷ ta đây khỏe nhất vùng
Liếm bậy ao người tuyên bố chủ
Xâm bừa đất bạn cáo rằng chung
Lòi đuôi thảo khấu chuyên đi cướp
Lộ mặt du côn thích sục lùng
Bốn tốt trò hề như giấy lộn
Người ơi chớ để đến đường cùng.
                               Hoavanl Ly 
HỌA:

1- MIỆNG TIẾNG
Khách trọ sau nhà tính vẫn hung
Càng to não dế dọi oang vùng
Lầu xanh gái đĩ quen mồm đụng
Ngõ tục khu người tưởng đáy chung
Xảo trá mời lơi mồi sử dụng
Tà gian huyễn hoặc ý truy lùng
Môi trề lưỡi lượn trôn quần chúng
Vũng lấp tràn ao miệng tiếng cùn
              NHẬT NGUYỆT 2012
                Sàigòn, 09.05.2015

2 - QUYẾT
Ranh giới biển nhà, Chệch trở hung
Dù rằng công ước đã phân vùng
Cớ sao bành trướng đưa quân cướp?
Còn bảo ao nhà thỏa... hiệp chung!
Quét sạch mưu đồ "Voi" lấn chiếm
Đập tan tham nhũng lũ sen lùng
Đống Đa… trận chiến còn vang vọng…
Quyết giữ gian sơn đến tận cùng.
                                 Đức Hạnh
                                  9.5.2015

3- LÁO!
CẠNH núi xen rừng với gã hung
Lè vươn lưỡi rắn dọa quanh vùng
Tàu to ỷ thế ngông cuồng đụng…
Mõm lớn chiêu mời thỏa hiệp chung
Cướp đảo ngang tàng xây bãi dụng
Giành khơi xảo quyệt lấn sân lùng
Trò gian kế hiểm gom đầy bụng…
Đáy biển mồ chôn xác tận cùng
                            Cư Nguyễn
                             9.5. 2015

4- LŨ BỌ HUNG
Đã giữ giang sơn phải đến cùng
Tang bồng hồ thỉ nghĩa tình chung
Người rưng mới gặp nên thân thiết
Bạn hữu nhiều năm phải lạnh lùng
Cũng bởi gian tà tâm vẽ đoạn
Vì do xảo trá ý khoanh vùng
Tôn non tạo đảo danh hôi mãi
Bởi khựa muôn đời giống bọ hung
                      Nguyễn Thắng 
                                 9.5.015

5- ĐỘC
Độc ác tham tàn lũ giăc hung
Xâm lăng cướp đất đã bao vùng

Máu loang biển nước câu tàu lạ
Lửa đạn Gac Ma mấy lạnh lùng
Vốn cũng giao tình muôn thắm thiết
Lời rằng đảng dạy láng giềng chung
Nắm xương chiến sĩ ai đòi trả
Hỏi kẻ ngồi kia có biết cùng
                        Xichlo Dap
                        11.5.2015

2 nhận xét:

  1. Cám ơn anh Đức Hạnh và các bạn thi hữu, đã cùng Lê Hiếu giao họa bài thơ của anh Hoavanl Ly rất hay thật tâm đắc với chủ đề ''CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM'' trận chiến này đã-đang-và sẽ còn dài mãi đến mai sau. Vậy ở thời chúng ta, hãy để ngòi bút này lưu lại với thời gian, hầu nhắc nhở con Hồng cháu Lạc mai sau luôn tiếp bước và NỐI BÚT. Chúc anh Đức Hạnh luôn vui khỏe với thơ văn.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn anh Đức Hạnh và các bạn thi hữu, đã cùng Lê Hiếu giao họa bài thơ của anh Hoavanl Ly rất hay thật tâm đắc với chủ đề ''CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM'' trận chiến này đã-đang-và sẽ còn dài mãi đến mai sau. Vậy ở thời chúng ta, hãy để ngòi bút này lưu lại với thời gian, hầu nhắc nhở con Hồng cháu Lạc mai sau luôn tiếp bước và NỐI BÚT. Chúc anh Đức Hạnh luôn vui khỏe với thơ văn.

    Trả lờiXóa