Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

CHÙM THƠ HUY VỤ


NGÔ

Cũng phất cao cờ cũng vểnh râu.

Quanh mình lá kiếm ngán ai đâu.
Ganh đua với sắn , khinh thường lúa.
Kết bạn cùng khoai,chú trọng mầu.
Dạ thẳng quanh đời ưa rẫy cạn.
Lòng thành suốt kiếp ghét đồng sâu.
Những khi giáp hạt… bao năm cũ.
Cứu đói muôn dân đứng hạng đầu.                               
                                       Huy Vụ                                    
                                   29/05/2015CÂY CAU

“Nhất trụ kình thiên”*ngẫm chẳng sai.
Đùa mây cợt gió đón sương mai.
Khinh thường bão táp thân vươn thẳng.
Bất chấp phong ba bóng đổ dài.
Sắc trắng hoa lừng vương tóc nữ.
Da xanh trái mọng quyện hồn trai.
Cơi trầu cánh phượng ai têm khéo.
Trọn kiếp nhân duyên thắm mộng hoài.
                                            Huy Vụ 
                                         29/05/2015

*Một cột chống trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét