Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

CHÙM THƠ HUY VỤ

      


BẮT CÁ
(A dua theo chị Quế Hằng)

Nguyệt tận màn đêm bỗng tối om.
Lần mò bắt cá giỏ không hom.
Ao quen lóc bự vươn mình tõm.
Nước lạ mè ranh nhảy cái tòm.
Lớ quớ tay quơ vào trúng phỏm.
Ngần ngừ miệng đụng đúng ngay mom.
Nửa giờ quần thảo toàn thân mõm.
Tội nghiệp cái lưng đã sớm khòm.
                                       Huy Vụ 
                                 19/05/2015

 

CẦU TÕM*
(Thơ vui bát vĩ vần a)

Cầu tõm đi rồi mới ngớ ra.
Đúng là bản sắc của quê ta.
Tứ thời cửa mở mây đùa cá.
Bát tiết then cài gió giỡn hoa.
Gái đẹp vô đây khi quýnh quá.
Trai tài đến đó lúc giao thoa.
Lần đầu thượng tọa còn e lạ.
Lúc đã quen rồi chẳng muốn xa.
                                  Huy Vụ 
                             19/05/2015

*Một kiểu nhà vệ sinh ở vùng sông nước và đồng chiêm trũng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét