Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

CẢM HẠ CHIỀU - LĐM Và Thi Hữu !Thơ MỜI HỌA
CẢM HẠ CHIỀU
“Thuận nghịch độc”
ĐỌC XUÔI
Hoen chiều lệ đọng hạ chìa tay
Tiếc nuối lời trao mộng đọa đày
Đèn sách nhớ thương màu cánh phượng
Bút nghiên sầu tủi giọng ve bầy
Quen đường dạo gót cầm trăng gió
Lạ nẻo dừng chân dợm nước mây
Tên gọi mãi hoài in dấu mực
Then cài cổng đợi áo tà bay.
ĐỌC NGƯỢC
Bay tà áo đợi cổng cài then
Mực dấu in hoài mãi gọi tên
Mây nước dợm chân dừng nẻo lạ
Gió trăng cầm gót dạo đường quen
Bầy ve giọng tủi sầu nghiên bút
Phượng cánh màu thương nhớ sách đèn
Đày đọa mộng trao lời nuối tiếc
Tay chìa hạ đọng lệ chiều hoen
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
CẢM HẠ
“Thuận nghịch độc”
ĐỌC XUÔI
Hoen lệ giọt trào hạ níu tay
Xót thương lời gửi bạn thân đày
Đèn mơ nến cháy nao ve lũ
Bút nghẹn mực khô lặng dế bầy
Quen lối dạo đàn thôi vuốt gió
Lạ vườn say gót chạm vờn mây
Tên kêu gợi mãi xa trường lớp
Then lỏng chốt hờ ảo mộng bay.
ĐỌC NGƯỢC
Bay mộng ảo hờ chốt lỏng then
Lớp trường xa mãi gợi kêu tên
Mây vờn chạm gót say vườn lạ
Gió vuốt thôi đàn dạo lối quen
Bầy dế lặng khô mực nghẹn bút
Lũ ve nao cháy nến mơ đèn
Đày thân bạn gửi lời thương xót
Tay níu hạ trào giọt lệ hoen.
Phan Tự Trí 
MỘNG BUỒN
(Thuận- Nghịch độc)
ĐỌC XUÔI
Hoen mắt để buồn lại xiết tay
Nát tan lòng ấy nỗi chi đày
Đèn chong gác lạnh đêm nhòa bóng
Ráng bủa trời xa nhạn lạc bầy
Quen lạ mấy sầu hoa thẹn bướm
Đắng cay bao tủi gió hờn mây
Tên thêu gối cũ người nhung nhớ
Then đóng cửa tình mộng vút bay .
ĐỌC NGƯỢC
Bay vút mộng tình cửa đóng then
Nhớ nhung người cũ gối thêu tên
Mây hờn gió tủi bao cay đắng
Bướm thẹn hoa sầu mấy lạ quen
Bầy lạc nhạn xa trời bủa ráng
Bóng nhòa đêm lạnh gác chong đèn
Đày chi nỗi ấy lòng tan nát
Tay xiết lại buồn để mắt hoen.
Nguyễn Gia Khanh 
PHƯỢNG HOÀI
(Thuận Nghịch độc)
Hoen lòng nhạt thắm phượng cầm tay
Khẽ nhắc tình xưa buốt phận đày
Đèn vọng tủi âm lèn kín vở
Bảng đau thầm tiếng níu thương bầy
Quen choàng nguyện ấy thơ thùa mộng
Đượm thoảng mơ nào phú quyện mây
Tên tuổi đọng hoài lưu luyến dạ
Then chùng nẻo vắng rã rời bay

Bay rời rã vắng nẻo chùng then 
Dạ luyến lưu hoài đọng tuổi tên
Mây quyện phú nào mơ thoảng đượm
Mộng thùa thơ ấy nguyện choàng quen
Bầy thương níu tiếng thầm đau bảng
Vở kín lèn âm tủi vọng đèn
Đày phận buốt xưa tình nhắc khẽ
Tay cầm phượng thắm nhạt lòng hoen
Diệp Kiếm Anh
TAN

Hoen mờ mục nát rã đòn tay
Những xót nhà tan mộng ải đày
Đèn hắt hiu tàn thương chiếc ảnh
Trùng côi cút gọi tủi riêng bầy
Quen màn cậy thế men chiều gió
Khác cõi nương thần mượn bóng mây
Hèn chẳng vì thân hời tật thói
Then tình mở chốt vật vờ bay

Bay vờ vật chốt mở tình then
Thói tật hời thân vì chẳng hèn
Mây bóng mượn thần nương cõi khác
Gió chiều men thế cậy màn quen
bầy riêng tủi gọi cút côi trùng
Ảnh chiếc thương tàn hiu hắt đèn
Đày ải mộng tan nhà xót những
Tay đòn rã nát mục mờ hoen./.
Thích Tín Thuận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét