Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

BỐN MƯƠI NĂM - Trần Như Tùng


 1- BỐN MƯƠI NĂM
Hôm nay về dưới gốc bông gòn
Nhìn cháu Củ Chi dạo gót son.
Ngày ấy bọn này trai vạm vỡ
Đường chung cánh đó gái tươi giòn.
Chiến trường sôi sục lòng hưng phấn
Đại sự tung hoành sức tí hon.
Ơi những người xưa giờ có nhớ
Bốn mươi năm lận có ai còn … !


 2- BỐN MƯƠI NĂM 
Đã bốn mưoi năm tạnh chiến trường
Củ Chi mộc mạc rạng vầng dương.
Xóm làng hồi phục đời dân dậy
Địa đạo lưu gìn dấu ấn vương.
Ôn cố tri tân cùng vững tiến
Gia tâm hội trí sáng khôn lường.
Tham quan chốn cũ lòng tín phục
Gửi tới quê nhà vạn mến thương.

 3- BỐN MƯƠI NĂM  
Lính cựu Củ Chi mở tiệc khao
Mộc tồn* rượu đế có là bao.
Gắp mồi nhớ lắm lần truy sát
Nâng cốc ôn bao bận chát chao.
Bớ X đừng khoe tài tiếp thị
Này Y chớ giở giọng thi hào.
Tiếng cười ha hả rung li bát
Chủ “trận” chính là Giám đốc AO 
                           Trần Như Tùng

 * Mộc tồn chữ Hán nghĩa là ‘cây còn”
nói lái lại là “con cầy” (con chó)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét