Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

BẪY TÌNH!


THƠ MỜI HỌA
BẪY TÌNH!
“Thuận nghịch độc”

Tình đan hạ nhớ nỗi ru buồn
Quạnh quẽ sông bờ tủi khói tuôn
Vinh nhục bả hờ hao trí não
Độc cô mùi thoáng khẳm tang bồng
Khuynh thành giáp bỏ do mày nhướng
Bại quốc gươm hàng bởi nhãn vương
Thinh lặng ngõ thềm giăng kín bủa
Mình mang vướng sập bẫy bao đường

Đường bao bẫy sập vướng mang mình
Bủa kín giăng thềm ngõ lặng thinh
Vương nhãn bởi hàng gươm quốc bại
Nhướng mày do bỏ giáp thành khuynh
Bồng tang  khẳm thoáng mùi cô độc
Não trí hao hờ bả nhục vinh
Tuôn khói tủi bờ sông quẽ quạnh
Buồn ru nỗi nhớ hạ đan tình!
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
HẬN TÌNH
(Thuận nghịch độc - Bát láy)

Tình hận trở đau mải miết buồn
Lệ thờ ơ mắt dạ sầu tuôn
Vinh hò hẹn bến mờ cung lạc
Lặng hững hờ tim xám cõi bồng
Khuynh mộng gối màn lơ lững náu
Đảo thề trăng gió nhạt nhòa vương
Thinh vàng vọt phú thơ nồng rã
Mình mệt mỏi lòng ngỡ vẫn đương

Đương vẫn ngỡ lòng mỏi mệt mình
Rã nồng thơ phú vọt vàng thinh
Vương nhoà nhạt gió trăng thề đảo
Náu lững lơ màn gối mộng khuynh
Bồng cõi xám tim hờ hững lặng
Lạc cung mờ bến hẹn hò vinh
Tuôn sầu dạ mắt ơ thờ lệ
Buồn miết mải đau trở hận tình
                   Diệp Kiếm Anh

1 nhận xét: