Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

VÔ NGÃ, VÔ SANH - Trần Ngộ và Lê Đăng Mành

VÔ NGÃ
Thơ mời họa

Tuổi già an phận chốn thiền môn
Kệ tụng kinh trì sắc thị không
Rũ sạch não phiền thanh thản sống
Quét phăng cố chấp hết gai chông
Xả thân tứ đại say mùi đạo
Niệm Phật nhất tâm mến áo sồng
Đã biết luân hồi là bể khổ
Pháp thường vô ngã chớ hoài trông
                         Trần Ngộ


VÔ SANH

Bụi trần rũ sạch chạm không môn
Đi đứng nằm ngồi nhớ tánh không
Khởi niệm tâm an không vướng tướng
Vô cầu thân khoẻ mặc chênh chông
Mây tan trăng hiện chơn sắc đạo
Gió * trú Thiền soi pháp phục sồng
Bát Nhã hành thâm ngời diệu trí
Tử sinh bất nhị: biết đừng trông !

* Gió : tám ngọn gió (nhà Phật gọi :bát phong)
                           Lê Đăng Mành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét