Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

VÔ CẦU - Trần Ngộ họa thơ Lê Đăng Mành


VÔ CẦU
Họa bài VÔ CẦU của Lê Đăng Mành

Thôi về chăm chút ruộng nương dâu
Buôn bán lỗ lời chẳng thấm đâu
Chen lấn trường danh càng khổ luỵ
Xát xô chợ lợi cũng thêm sầu
Thân hèn nào ước xa long ngọc
Phận mỏng đâu màng cáng phượng châu
Đèn Phật soi cùng muôn vạn pháp
Vô sanh tánh lặng khỏi mong cầu
                          Trần Ngộ
                          Lâm Đồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét