Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

VẲNG TIẾNG GỌI “ ĐÒ ƠI!” - Trường Hải Lê Văn Đông


VẲNG TIẾNG GỌI “ĐÒ ƠI!”

Nhớ lại ngày xưa học cấp Ba,
Đò giang cách trở, trường thì xa! 
Canh năm lọ mọ lo đi sớm,
Sợ lỡ chuyến đò bạn chờ ta. 
Ngoảnh lại thời gian xa trường cũ,
Bạn bè, bến bãi… mãi vời xa. 
Tìm đâu thấy nữa dòng kỉ niệm,
Vẳng tiếng “Đò ơi!” nhớ quê nhà!

                          Đỉnh Sơn, 25/12/2013
                       Trường Hải Lê Văn Đông

Nguyên văn từ email: ledong6853@gmail.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét