Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Thơ Vân Trinh - GIỮ CHO SÁNG TẤM GƯƠNG GIÀ, VUI VỚI ĐƯỜNG THI

SÂN THƠ TUỔI HẠC:


 GIỮ CHO SÁNG TẤM GƯƠNG GIÀ

 "Trà dư, tửu hậu..." chuyện xưa rồi  (*)
 Trò ấy bây giờ thiệt khó coi
 Việc xóm chẳng nề bao góc biển
 Chuyện nhà nào ngại mấy chân trời
 Phận ông mẫu mực, gương soi sáng
 Đạo cháu tận tâm, đuốc tỏa ngời
 Tuổi hạc sống sao cho đáng sống
 Nghĩa là phải có ích cho đời!

                                            VÂN TRINH
                                        ( P. I   Thành phố Tây Ninh)
___________________

 ( * ) "Trà dư tửu hậu "Nói chuyện phím vu vơ sau mỗi cuộc rượu,cuộc trà


VUI VỚI ĐƯỜNG THI

Vui với Đường cần giữ luật Đường
Chớ nên tùy tiện với thơ Đường
Đối cho ra đối, đừng sai nghĩa
Niêm phải đúng niêm chớ trật đường
Nôm, Hán rõ ràng không lẫn lộn
Ngữ, vần đúng đắn chẳng nhầm đường
Bình xưa nhưng rượu luôn thay mới
Đời sẽ thêm yêu những vận Đường. 

                                        VÂN TRINH

                                  (PI Thành phố Tây Ninh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét