Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

TUỔI XẾ CHIỀU - Hồ Trọng Trí

TUỔI XẾ CHIỀU
Họa bài Tuổi Xế Chiều của Trần Ngộ

Tuổi đời đang tới độ về chiều
Toan tính bon chen nỏ đặng nhiêu
Cơm cháo rau dưa đà giảm thiểu
Văn thơ ý tưởng chẳng còn siêu
Mắt mờ đọc sách hình không tỏ
Gối lỏng ra đường dáng đã xiêu
Trí óc đâu thời nhanh nhạy nữa
Già nua sức vóc khác xưa nhiều
                    Hồ Trọng Trí

                    Kim long, BRVT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét