Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

NHÌN ĐỜI DƯỚI NHIỀU ĐÔI MẮT - Thái Quốc Mưu, Hạ Thái và thi hữu


TỰ TẠI 
Họa

Bốn thời tám tiết cứ rong chơi
Cốt cách hồn hiên thanh thoát đời
Cảnh trí không phiền, tâm đã tịnh
Trần ma chẳng lụy, dạ an rồi
Sắc không do cớ thành vô vị
Sự lý tại duyên khó rớt rơi
Đạt đến phương này cao thượng pháp
Trần gian hiển hiện ới chi trời!
                         Ca, USA Mar-2014
                  Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


ĐỜI 
Họa

Sống được làm người ví cuộc chơi
Dồn bao trí tuệ để cho đời
Danh thơm cốt cách ta mong đến
Ước muốn thăng hoa mộng lỡ rồi
Kẻ ngược người xuôi đều bám víu
Lực mòn sức kiệt hết thời rơi
Đầy đường như lá mùa thu tới
Sợ đám mây đen, nhóm cuối trời ./.
                         Vĩnh Hoàng


NỢ
(Kính nương vận) 
Họa

Khéo khen ai tiếc chốn làng chơi
Nên mới lân la cái nợ đời
Nhập cuộc mặt mày oai lẫm liệt
Tan sòng dáng dấp bủn run rồi
Non cao đôi chóp mơ màng túm
Suối thác  vô hình  xào xạc rơi
Tam bận tứ  hồi xưa trót lọt
Nay đà nhất nhị chộ tiên, trời
                    QuảngTrị, 20/ 3/2014
                     Văn Thiên Tùng
GÓP CHO ĐỜI 
Họa

Du ngoạn khắp nơi thưởng thức chơi
Nâng cao đức trí góp cho đời
Gia tăng kinh tế bền tăng tiến
Cũng cố sức dân vững chắc rồi
Tư tưởng an dân càng thấm thía
Tinh thần yêu nước chớ buông lơi
Đạp bằng yếu tố hòng ngăn cản
Xây dựng Việt Nam rạng đất trời
                         Hồ Hắc Hải


Bài xướng của Thái Quốc Mưu

ĐỜI

Vét sạch sành sanh dạo phố chơi
Đi tìm cái thú để yêu đời
Banh chưa tới đích, liền buông thở
Ngựa mới nâng chân, đã ngã rồi
Giữa chợ, bóng người hiu hắt đổ
Ven đường, chiếc lá dật dờ rơi
Chợt cơn dông đẩy mây đùn xuống
Những hạt mưa tuôn đẫm góc trời
                     Atlanta, Mar. 17, 2014
                       Thái Quốc Mưu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét