Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

TRÊU GHẸO BẠN GIÀ - Lý Hiểu và thi hữu
TRÊU GHẸO BẠN GIÀ
 Xướng

Ngớ ngẩn tình hâm cả chục lần
Thi nhân thất thập ngỡ đang xuân
Thiền tâm giải thoát không tìm lối
Biển ái trầm mê lại dấn thân
Lấn cấn cháu con mắc lắm nợ
Lôi thôi thê thiếp vướng trăm phần
Xin đừng giở chứng mơ quà lạ
Áo vợ cơm nhà vẫn thấy tân
                             Lý Hiểu
                        VA. 03/2014


ĐỪNG, ĐÃ BẢO ĐỪNG...
Họa 20

Đấy muốn còn đây cứ khất lần
Vui chi nữa nhỉ bảo hồi xuân
Chẳng thà thuở trước còn sung sức
Khốn nỗi giờ nay đã oải thân
Đâu dễ ngày ba cho thuận ý
Hoặc như đêm bảy để tăng phần
Cơm ngon,thông tiện và an giấc
Để tránh mọi điều,nhất cái:Tân...
                            Thái Huy


GHẸO BÀ NHÀ
Họa 21

Chuyện ấy nào ai lại đếm lần
Cường dương dục vọng kể chi xuân
Ngày ba đêm bảy trẻ dư sức
Lúc có lúc không già yếu thân
Cơm cứng lâu rồi khô khó nuốt
Phở mềm mới lạ dẻo xuôi phần
Bảy mươi tình ái còn hưng phấn
Trộm dấu bà nhà kiếm chút tân

                          Hồ Hắc Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét