Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

TÌNH QUÊ! - Lê Đăng Mành

TÌNH QUÊ!

Thấu lẽ huyền vi của cội nguồn

Thăm làng xin hãy bặt tâm ngôn
BẾN HƯƠNG vạn thuở tình chan chứa
TRÔÔNG HỘI muôn đời nghĩa mặn nồng *
TRƯỜNG THÁNH nền xưa sầu nguyệt lẻ 
ÂM HỒN nếp củ chạnh tâm đơn
Ô LÂU trầm tích vang chinh cổ
Cố quận - tha hương mãi khắc lòng..!

                                      LĐM

*có Trường Masoeur Mẫu Tâm
(Chữ in là địa danh)

HỌA:

Y ĐỀ !


Nước ngược dòng trôi trở lại nguồn
Về quê vương vấn những tâm ngôn
VĂN chương vạn thế trường tồn …thắm
QUỸ phạm bách vương bất dịch…*nồng
Chú nớ ! mụ chào thân thuộc quá
Ôông mô ? trẻ hỏi ấm tình đơn
CỒN MỒ ân đức muôn đời rạng
VĂN QUỸ ngàn năm mãi khắc lòng

                   Lê Sỹ Thu Ngãi Giao Bà Rịa
                    Nhân chuyến về thăm quê

*Đình làng Văn Quỹ có 2 câu đối được đưa vào văn học CỔ HỌC QUẢNG TRỊ: 

(Chú ý: khởi đầu câu có chữ VĂN và QUỸ)

VĂN CHƯƠNG THIÊN CỔ THƯỜNG TỒN, THIÊN NHẬT NGUYỆT ĐỊA SƠN HÀ, Á VŨ ÂU PHONG NAN HỐI TẮC
文 章千古常存天日月地山河亞雨歐風難匯塞
QUỸ PHẠM BÁCH NIÊN BẤT DỊCH, QUỐC QUÂN THẦN GIA PHỤ TỬ, HÁN HƯNG TẦN DIỆT KHỞI LONG Ô
匱範百年不昜國君臣家父子漢興秦滅豈隆汚


TẠM DỊCH: 
VĂN CHƯƠNG MUÔN THUỞ HÃY CÒN ĐÂY, ĐẤT SÔNG NÚI, TRỜI NGÀY ĐÊM, GIÓ Á MƯA ÂU... KHÔNG LẤP NỔI
QUỸ PHẠM TRĂM NĂM ĐÂU ĐỔI ĐƯỢC, NƯỚC VUA TÔI, NHÀ ÔNG CHÁU, SUY TẦN THỊNH HÁN... NHỤC ĐÀNH SAO

“Cụ LINH ĐÀN dịch”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét