Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

TIÊU DAO - Lê Đăng Mành và thi hữu

TIÊU DAO
Thơ thỉnh họa

Hơn thua thôi kệ chuyện hồng trần
Thủ phận nông bần chẳng oán than
Buông vạt vinh hoa dù đói khổ
Ném đài phú quý dẫu cơ hàn
Xin về vườn cũ ngồi đong gió
Nguyện tới sông xưa lội vọc trăng
Dải nước vô thường tuôn rót mãi... 
Tiêu dao kẻo cạn bóng mây ngàn !
                    LÊ ĐĂNG MÀNH


TIÊU DAO
Họa nguyên đề thơ Lê Đăng Mành


Hư tâm hành giả biệt căn trần
Ý thức vô môn hết thở than
Nhất hấp đất trời thôi hóa hiện
Nhất hô vạn pháp chẳng hư hàn
Đường về bản thể hòa non nước
Tự tánh Bồ đề nhập gió trăng
Dòng sống vô thường như thị hiện
Tiêu dao vô trước với mây ngàn
                       Lê Văn Thanh

Lê Văn Thanh
01696 088 466


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét