Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

TIẾNG THƠM - Trần Ngộ

TIẾNG THƠM

Tám sáu mà ông thật vững vàng
Thơ đường nhạc hoạ cũng nghiêm trang
Lối lề vọng tộc còn nguyên nếp
Truyền thống danh gia giữ vẹn toàn
Cháu ngoại học chăm lòng hiếu thảo
Nội tôn làm giỏi tính hiền ngoan
Lâu nay quen sống đời thanh bạch
Đức  độ xa gấn dậy tiếng vang !

Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét