Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

THÂN GIÃ HỢP - Trần Ngộ


Họa bài Tưởng Tượng của Bs Nguyễn Thế Nhiệm

Có gì tính toán với so đo
Muốn vượt bến mê cứ xuống đò
Giác ngộ bờ kia lòng tự tại
Thường quên sông nọ chắc còn lo
Kẻ khôn biết ngã là mây khói
Người dại tưởng mình khác bụi tro
Phật dạy thân này duyên giã hợp
Thương người bớt miệng để mà cho

Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét