Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

TÂM SỰ TUỔI GIÀ - Hồ Trọng Trí họa thơ Trần Ngộ


TÂM SỰ TUỔI GIÀ
Họa  thơ “Vui thú tuổi già“ của Trần Ngộ.

Ai chẳng muốn yên ấm cảnh già
Lòng người thường lẩn thẩn lo xa
Bạn bè lui tới bình thơ phú
Khách khứa giao lưu đải rượu trà
Thiên hạ đua chen tuồng lễ hội
Mình ta thưởng thức ngón đờn ca
Dòng đời đầy dẫy trò điên đão
Thời buổi nhân luân khánh tận mà
                          Hồ Trọng Trí
                      Kim long, BRVT


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét