Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP! - Lê Đăng Mành

RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP!
Tưởng niệm 13 năm ngày TRỊNH CÔNG SƠN qua đời !
(1/4 2001- 2014)


Trần gian xót rụng đóa vô thường
Cốc tuyệt tình xưa mãi tỏa hương
Cát bụi trôi lăn triền định mệnh
Phận người ngắc ngoải chốn sa  trường
Nhà Quê  khói bủa màn buồn tủi
Kẻ chợ sương giăng ngấn xót thương
Vết mực… vô tình lau vĩnh biệt!
Rừng xưa đã khép ánh chơn thường

                           LĐM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét