Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

PHỤ NỮ ANH HÙNG - Trần NgộPhận liễu thân bồ dáng mỏng mai
Việc nhà phụ nữ gánh chung vai
Bền tâm học  tập tăng gia giỏi
Vững chí thi đua sản xuất tài
Trung hậu kiên cường luôn giữ đúng
Đảm đang bất khuất mấy khi sai
Triệu Trưng còn thắm thơm dòng máu
Dũng cảm anh hùng chẳng sợ ai!
                    Trần Ngộ
           (Mừng ngày 8 tháng 3)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét