Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

PHẨM GIÁ - Huy Vụ


        Dỡ lóc đình làng bán gỗ sưa
      Bây giờ sáng kiến thấy hay chưa
      Mồ cha khát bạc e … đào tuốt
      Mả tổ  ham đô  giám… quất bừa
      Trời đất sôi gan đùn bão lũ
      Thánh thần lộn tiết trút mây mưa
      Hỡi ôi! Phẩm giá hồn dân Việt
      Để lũ ngông cuồng xéo tựa dưa.
                        Huy Vụ
                     08/03/2014

Bí thư chi bộ cùng trưởng thôn và mấy vị chức sắc thôn: Cựu Quán, xã  Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội tự ý dỡ đình làng lấy vì kèo gỗ sưa đem bán với giá 10 triệu đồng/kg x 120kg thu về một tỷ hai trăm triệu đồng bất chính.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét