Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Mồng Sáu tháng Hai LỄ HAI BÀ - Hạ Thái Trần Quóc Phiệt và thi hữu

Mồng Sáu tháng Hai
LỄ HAI BÀ

Xướng

Tháng hai mồng sáu lễ Hai Bà
Nhị nữ anh hùng nước Việt ta
Anh dũng vùng lên trừ bạo giặc
Can trường chiến đấu đuổi gian tà
Vung gươm xé xác Tàu : - Tô Định
Tuốt kiếm đương đầu Hán: - Phục Ba
Trang sử Hát Giang còn chói sáng
Uy danh lừng lẫy tiếng vang xa…
                        Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


Mồng Sáu tháng Hai
LỄ HAI BÀ TRƯNG

Họa 1

Trang sử lừng danh Trắc-Nhị bà
Anh thư ngàn thuở Việt Nam ta
Thù nhà quyết chí trừ quân giặc
Giữ nước ra tay diệt bọn tà
Kiếm bạc tung hoành bùng lửa hận
Tấc vàng truyền đạt dậy âm ba
Hồn thiêng sông Hát vang non nước
Khí thế oai hùng dội tiếng xa.
                     Lê Ngọc Kha


HAI BÀ TRƯNG
Họa 2

Thiên thu lịch sử nhớ công bà
Nhị vị anh thư của nước ta
Quốc hận vung đao trừ bạo ngược
Gia thù rút kiếm diệt yêu tà
Trời Nam khó chấp loài lang sói
Đất Việt nào dung thứ ác ma
Tiết liệt thân trầm nơi bến Hát
Non sông rực rỡ tiếng ngân xa
                            Lê bá Lộc,
                        March 11, 2011


Mồng Sáu tháng Hai
LỄ HAI BÀ TRƯNG

Họa 3

Mồng sáu tháng hai tưởng niệm Bà!
Anh hùng hào kiệt Việt Nam ta
Thù nhà lột xác quân Tô Định
Nợ nước phân thây bọn quỷ tà
Quyết chí xông pha trừ bạo tặc
Vùng lên chiến đấu dẹp phong ba
Nử Vương Sông Hát hồn non nước
Trang sử kiên cường tiếng dội xa
               Trương văn Lũy


Mồng Sáu tháng Hai
LỄ HAI BÀ TRƯNG

Họa 4

Mồng sáu tháng hai lễ hội Bà
Anh thư tiên đế Việt Nam ta
Một lòng mộ sĩ trừ quân giặc
Quyết chí chiêu binh diệt kẻ tà
Liểu yếu đào tơ không thủ phận
Thù nhà nợ nước quyết bôn ba
Mê linh đất Tổ ngời trang sử
Danh tiếng Hai Bà mải vọng xa.

                  Trần văn Hạng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét