Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

LAI CĂNG - Lê Cảnh TiếnLAI CĂNG

Chưa hẳn thoát ra cảnh đói nghèo
Dân mình vội vã học làm theo
Văn minh Âu Mỹ tràn như nước
Tập tục Á Đông dạt tựa bèo
Lễ nghĩa trời Tây vơ vét hết
Nhân văn đất Việt xác xơ đeo
Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ?
Thức tỉnh lòng nhau đỡ chống chèo

                           Lê CảnhTiến

                            7/3/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét