Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

HỌC - Trần Ngộ họa thơ Trương Đăng Sử

HỌC

Học nữa  không thôi, học suốt đời
Học từ lúc mẹ đặt nằm nôi
Học nơi bè bạn, nơi sách vở
Học để hạnh thông trí sáng ngời
Học biết xưa nay qua các thời
Học điều nhân nghĩa tận muôn nơi
Học cho thấu tỏ sự và lý
Học nữa không thôi học trọn đời
                         Trương Đăng Sử 
            (Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị)


HỌC

Học nữa ai ơi học mãn đời
Học  lời mẹ hát thuở đưa nôi
Học câu chuyện cũ tình chan chứa
Học áng thơ hay dạ sáng ngời
Học việc nghĩa nhân ở mọi thời
Học làm điều thiện tận nơi nơi
Học kinh Phật dạy là chân lý
Học nữa ai ơi học cả đời!
                         Trần Ngộ
                        Lâm Đồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét