Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

HOÀI ÂM HẦU - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và thi hữu


HOÀI ÂM HẦU

Đầu Sở sớm hôm chống kích hầu
Dè đâu người ấy lắm mưu sâu
Tiêu Hà hiểu - tặng nguyên nhung kiếm
Tam kiệt khai công xếp hạng đầu!
                  Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

KHÔNG ĐỀ
 
Dẫu vương phi, hay chỉ nàng hầu,            
Hương sắc hoa nhường, cá lặn sâu!  
Khi ngọc đã tan, vàng đã nát 
Còn chăng sương trắng đội trên đầu ! 
                  BS Nguyễn Thế Nhiệm 

  

KHÔNG ĐỀ
 
Chẳng quản thứ dân, chẳng bá hầu
Chẳng nhìn sông biển định nông, sâu
Hơn nhau chẳng phải vì to, bé
Mà chỉ thấp cao một cái đầu!
                             Kha Tiệm Ly

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét