Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Tưởng nhớ HAI BÀ TRƯNG - Lê Ngọc Phái

Tưởng nhớ HAI BÀ TRƯNG
(Tưởng nhớ TrưngTrắc và Trưng Nhị 
nhân kỷ niệm 1971 năm ngày hai bà hy sinh)

            Năm bốn mươi trong thế kỷ đầu
            Hai Bà Trưng đại phá Luy Lâu 
            Mê Linh tuốt kiếm kinh hồn giặc
            Tô Định ôm lòng bạt vó câu
            Việc nước lo xong tình thắm đượm
            Thù nhà rửa sạch nghĩa bền sâu
            Hán triều thua trận lòng sôi sục
            Nhị tướng lên ngôi thật nhiệm mầu!
                                  Lê Ngọc Phái                                                   

Hai Bà Trưng, tên gọi chung của hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, là hai nữ anh hùng dân tộc đầu tiên của đất nước Việt Nam. Các Lạc tướng Mê Linh ( Vĩnh Phúc) và Chu Diên (Vĩnh Yên) có ý chống lại sự cai trị tàn bạo của quan Thái thú quận Giao Chỉ là Tô Định, Tô Định bèn bắt giết Thi Sách chồng của Trưng Trắc để trấn áp tinh thần người Việt. Tháng 3, năm Canh Tý (40), Hai Bà Trưng nổi binh đánh hãm thành Luy Lâu (Bắc Ninh) quận trị của Giao Chỉ. Tô Định phải chạy về trốn ở quận Nam Hải.  Lúc bấy giớ các quận Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố đều hưởng ứng. Chẳng bao lâu quân của Hai Bà lấy được 65 thành trì. Hai Bà được tôn lên làm vua là Trưng Nữ Vương, đóng đô ở Mê Linh. Tháng 1 năm Tân Sửu (41), nhà Hán  cử tướng Mã Viện đem đại binh sang đánh trả thù. Quân Hai Bà Trưng non yếu không đương nổi với giặc, sau một thời gian chống cự thì vỡ tan. Hai Bà chạy đến xã Hát Môn (Sơn Tây), thế bức quá, bèn gieo mình xuống sông Hát Giang tuẫn tiết. Hôm ấy ngày 6.2 năm Quý Mão (43). Hai Bà Trưng làm vua được 3 năm nhưng lấy cái tài trí của người đàn bà mà dấy được nghĩa lớn như thế, khiến cho vua tôi nhà Hán phải lo sợ, ấy là tiếng thơm để muôn đời. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét