Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

CHÂN DUNG TỰ NGẮM - PN Trương Đình ĐăngCHÂN DUNG TỰ NGẮM 

Mới tám hai xuân đã thế này!
Dung hình sắc diện nực cười thay
Mắt nhìn tựa thể nhìn sương khói
Môi ngậm chừng như ngậm tháng ngày
"Quá mạo" (1) thang trời nghe thấy khó
"Kì gi " (2) cửa thọ biết rằng gay
Đò đời "bốn bến" (3) tranh đưa đón
Sớm muộn tuỳ căn số sẵn bày.

                            PN TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
                                 truongdinhdangdn@gmail.com

Chú thích:
1 - Ngoài 90 tuổi
2 - Trăm tuổi
3 - Sinh, lão, bệnh, tử

1 nhận xét: