Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

TIẾNG VIỆT TA ƠI! - Thơ Văn Thiên Tùng

TIẾNG VIỆT TA ƠI!
(Kỷ niệm hơn 3 Thế kỷ phôi thai
& 100 năm hình thành Chữ Quốc ngữ).

Ngàn năm Bắc thuộc quyết cùng nhau
Sáng lập chữ Nôm cố thoát Tàu
Bấy bận cách tân thời đại trước
Bao lần thay đổi những triều sau
Sỹ phu cân ghép âm hoàn thiện
Vương Chúa đồng so nghĩa thục làu
Bộ nét loại dần thanh tự Hán
Thịnh hành Quốc ngữ lắm công trau…

Thịnh hành Quốc ngữ lắm công trau
Ký tự La - tinh dễ thuộc làu
Từ điển Việt - Bồ… dần chuẩn trước
Tiếng nhà khai mở tiếp theo sau
Chung lòng hợp soạn An Nam chỉnh
Hợp sức cách tân loát Hán Tàu
Đọc thạo viết thông tròn thế kỷ
Song đồng Âu - Á tiến bên nhau.

             Mai Vân Văn Thiên Tùng
                        26/12/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét