Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

XIN TÌNH THU LÃNG QUÊN - Thy Lệ Trang và thi hữu
XIN TÌNH THU LÃNG QUÊN
(Thuận-nghịch độc)

Thuận :
Đêm trắng đêm thầm ta nhớ em
Vấn vương màu lá rụng bên thềm
Êm đưa sóng dạt bờ xa vắng
Lắng vọng tâm về chốn tịnh yên
Rèm lạnh giấc phai nồng tủi phận
Bóng tàn châu đẫm xót xa duyên
Nghiêng chao nguyệt gọi mùa thu đến
Miên viễn khúc sầu gửi lãng quên!

Nghịch:
Quên lãng gửi sầu khúc viễn miên
Đến thu mùa gọi nguyệt chao nghiêng
Duyên xa xót đẫm châu tàn bóng
Phận tủi nồng phai giấc lạnh rèm
Yên tịnh chốn về tâm vọng lắng
Vắng xa bờ dạt sóng đưa êm
Thềm bên rụng lá màu vương vấn
Em nhớ ta thầm đêm trắng đêm !

                       Thy Lệ Trang
*

BÀI HỌA:

DỖ ĐÊM
(Thuân-Nghịch độc)

Thuận:
Đêm chong  nẫu dạ tưởng hoài em
Lạnh giá cô trăng ánh soãi thềm
Êm vọng tiếng đàn nghe nhức buốt
Ảo mơ hình bóng mộng bình yên
Rèm   lay gió động ai buồn phận
Lệ nhỏ hồn đau kẻ lỡ duyên
Nghiêng  ngả mãi đời kia nổi sóng
Miên  man giấc gượng dỗ tìm quên

Nghịch :
Quên  tìm dỗ gượng giấc man miên
Sóng nổi kia đời mãi ngả nghiêng
Duyên lỡ kẻ đau hồn nhỏ lệ
Phận buồn ai động gió lay rèm
Yên bình mộng bóng hình mơ ảo
Buốt nhức nghe đàn tiếng vọng êm
Thềm soãi ánh trăng cô giá lạnh
Em hoài tưởng dạ nẫu chong đêm

CAO BỒI GIÀ
03-09-2016
*

NGUYỆT VÀ EM
(Thuận-Nghịch độc)

Thuận:
Đêm thu ngát tỏa nguyệt và em
Gió lả lơi đưa tóc xõa thềm
Êm mãi tiếng lòng hương mát dịu
Đắm thêm hồn nhạc khúc bình yên
Rèm buông lại đợi sầu năm tháng
Mộng dệt cùng trao thắm phận duyên
Nghiêng ngả sóng tình ru huyễn ái
Miên ưu gánh nặng đã sao quên.

Nghịch:
Quên sao đã nặng gánh ưu miên
Ái huyễn ru tình sóng ngả nghiêng
Duyên phận thắm trao cùng dệt mộng
Tháng năm sầu đợi lại buông rèm
Yên bình khúc nhạc hồn thêm đắm
Dịu mát hương lòng tiếng mãi êm
Thềm xõa tóc đưa lơi lả gió
Em và nguyệt tỏa ngát thu đêm.

Nguyễn Gia Khanh
*

TÌNH NHỚ
(Thuận-Nghịch độc)

Thuận:
Đêm tàn lịm nhớ mãi hoài em
Lá xạc xào khua gió lộng thềm
Êm hết ru tình nôi đượm thắm
Úa chờ rơi mộng giấc bình yên
Rèm khuya cợt bóng ơ thờ nguyệt
Ảnh ảo trêu lòng khắc khoải duyên
Nghiêng ngả sóng cuồng yêu đắm đuối
Miên sầu ruổi khách lãng tìm quên

Nghịch:
Quên tìm lãng khách ruổi sầu miên
Đuối đắm yêu cuồng sóng ngả nghiêng
Duyên khoải khắc lòng trêu ảo ảnh
Nguyệt thờ ơ bóng cợt khuya rèm
Yên bình giấc mộng rơi chờ úa
Thắm đượm nôi tình ru hết êm
Thềm lộng gió khua xào xạc lá
Em hoài mãi nhớ lịm tàn đêm !

Lý Đức Quỳnh

 *
Mộng Tình Thu
(Thuận Nghịch Độc)

Thuận:
Đêm thâu đẫm lệ mắt thương em
Vấn phỏng cùng ai nguyệt hiện thềm
Êm ấm ái ân người ấp ủ
Lắng sầu hòa thuận bạn bình yên
Rèm tre cửa hậu đong đưa gió
Bóng xế hiên ngoài lắt léo duyên
Hên phận số may đời hạnh phúc
Miên trường dệt mộng lắm hay quên

Nghịch:
Quên hay lắm mộng dệt trường miên
Phúc hạnh đời may số phận hên
Duyên léo lắt ngoài hiên xế bóng
Gió đưa đong hậu cửa tre rèm
Yên bình bạn thuận hòa sầu lắng
Ủ ấp người ân ái ấm êm
Thềm hiện nguyệt ai cùng phỏng vấn
Em thương mắt lệ đẫm thâu đêm

Mai Xuân Thanh
Ngày 04/10/2018

*

LỮ KHÁCH THU BUỒN
(Thuận-Nghịch độc)

Thuận :
Đêm về mộng nhớ mãi yêu em,
Khổ luỵ tình rơi lá rụng thềm.
Êm ấm khó đây còn hận tủi,
Dở dang đầy đó chẳng bình yên.
Rèm châu lạnh phủ mờ thân mệnh,
Lược phấn hờn đau xót phận duyên !
Nghiêng chếch trăng buồn thu khách lữ…
Miên sầu nỗi ứa lệ nào quên !

Nghịch :
Quên nào lệ ứa nỗi sầu miên,
Lữ khách thu buồn trăng chếch nghiêng.
Duyên phận xót đau hờn phấn lược,
Mệnh thân mờ phủ lạnh châu rèm.
Yên bình chẳng đó đầy dang dở,
Tủi hận còn đây khó ấm êm
Thềm rụng lá rơi tình luỵ khổ…
Em yêu !  mãi nhớ mộng về đêm !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét