Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

SỐNG - Đức Hạnh & Thi Hữu


SỐNG
Sống yêu đất Mẹ ngời sông núi
Sống nở ngàn hoa thắm nghĩa tình
Sống giữ công minh lòng khiết tịnh
Sống hòa chính trực dạ anh minh
Sống gìn đạo lý đời an tĩnh
Sống tỏ nhơn tâm cảnh thái bình
Sống vọng sơn hà nguồn gốc thịnh
Sống xây tổ quốc nước nhà vinh.

Đức Hạnh – 13 10 2018

B
ÀI HOA
:

MÁU
Máu đổ giang san dầy chất núi
Máu hòa nước mắt thấu thâm tình!
Máu tô sử sách ngời gương sáng
Máu tẩm cờ sao rạng ánh minh!
Máu đẫm sa trường thời chiến loạn
Máu bừng dặm nẻo buổi an bình!
Máu lưu trong máu nòi Hồng Lạc
Máu dựng cơ đồ mãi hiển vinh!
Nguyễn Huy Khôi - 13 10 2018

SỐNG
Sống để tương lai gìn chữ nghĩa
Sống cho hiện tại giữ câu tình
Sống trong cõi thế theo đường chính
Sống giữa dương trần chớ bất minh
Sống đạo hiền lương người trí tĩnh
Sống tu phúc thiện kẻ tâm bình
Sống trau kiến thức non sông hiển
Sống hiến năng tài đất nước vinh ...!!!
Tien Nguyen - 13 10 2018
KIẾP TRỌ BA XU !
Trọ kiếp trần ai sông với núi
Trọ nơi dương thế ái không tình
Trọ ôi để thấy đời tươi sáng!
Trọ hỡi đâu nhìn cảnh bất minh !
Trọ tháng năm dài thân mọt sách
Trọ thời gian ngắn cuộc phù sinh
Trọ này chắc hẳn tâm tàn lụi
Trọ nữa thôi hòng trí hiển vinh .
Tuan Nguyen - 13 10 2018

YÊU
Yêu quý Sơn hà gìn biển, vịnh*
Yêu thương Tổ quốc giữ ân tình
Yêu đường chính trực giàu cương lĩnh
Yêu nẻo công bằng đẹp ánh minh
Yêu cảnh nhân hoàn ngời bản tính
Yêu dòng thế sự thắm an bình
Yêu bờ lãnh hải luôn yên tĩnh
Yêu nẻo quê nhà mãi hiển vinh.
Đức Hạnh  - 14 10 2018
*Vịnh: phần biển, ăn sâu vào đất liền

SỐNG
Sống thuận lương tri ngời bản tính
Sống yêu tổ quốc tỏ ân tình
Sống đời thế tục, luôn trung chính
Sống cảnh trần gian, hổng bất minh
Sống đạo thanh cao hoài trí tĩnh
Sống lòng quảng đại mãi tâm bình
Sống đường chính nghĩa nhà hưng thịnh
Sống giữ sơn hà tổ quốc vinh.
Phúc Lũy - 15 10 2018
CHẾT VINH HƠN SỐNG NHỤC
Chết được vùi thây ngoài bãi biển
Chết mong xé thịt giữa đêm tình
Chết vì kỹ xảo nào toan tính
Chết vẫn mưu đồ khỏi biện minh
Chết giữa vần thơ rồi chợt tỉnh
Chết quanh mẻ rượu sẽ thôi bình
Chết vì nghĩa cả hồn tâm tịnh
Chết bởi hoang đàng nỗi nhục vinh ./.
Thạch Hãn - 16 10 2018

Đáp Họa:
.
SỐNG & CHẾT
Sống phải hiên ngang dù bão tố
Chết còn rạng rỡ với ân tình
Sống mang nỗi nhục nhòe nhân tính
Chết tỏ anh hùng đẹp ánh minh
Sống giữ sơn hà dân nước thịnh
Chết gìn lãnh thổ cảnh nhà bình
Sống đường chính nghĩa đời luôn tĩnh
Chết nẻo gian tà mạng hổng vinh..
Đức Hạnh - 16 10 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét