Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

ĐÀN VƯƠNG MỆNH BẠC - Xướng họa của Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân và Thy Lệ TrangĐÀN VƯƠNG MỆNH BẠC  

Đọc Xuôi :
Ta nhớ nhạc lòng phím quyện tơ,
Ý tình vương vấn đó đâu ngờ…
Hoa tàn cánh rụng buồn tan nát,
Mệnh bạc thân sầu héo mộng mơ.
Tha thiết nỗi thương lời giọng lạc,
Sắt se hồn tủi phận duyên hờ.
Ca trầm khúc hát chiều lưu luyến…
Xa vắng điệu đàn ai cảm thơ !

Đọc Ngược : 
Thơ cảm ai đàn điệu vắng xa,
Luyến lưu chiều hát khúc trầm ca.
Hờ duyên phận tủi hồn se sắt,
Lạc giọng lời thương nỗi thiết tha.
Mơ mộng héo sầu thân mệnh bạc,
Nát tan buồn rụng cánh tàn hoa.
Ngờ đâu đó vấn vương tình ý…
Tơ quyện phím lòng nhạc nhớ ta !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân  

*

BÀI HỌA CỦA THY LỆ TRANG

    DẠ SẦU

Đọc xuôi:
Ta ngẩn ngơ buồn rung phím tơ
Dỡ dang duyên nợ có ai ngờ
Hoa sầu lệ chảy xuôi giòng nhớ
Nguyệt khuyết thu về ngược bến mơ
Tha thướt dáng chờ đêm biển hẹn
Mỏi mòn tâm đợi áng mây hờ
Ca hoài khúc hát Thanh Bình điệu
Xa vắng xuân thì tan nát thơ !

Đọc ngược:
Thơ nát tan thì xuân vắng xa !
Điệu Bình Thanh hát khúc hoài ca
Hờ mây áng đợi tâm mòn mỏi
Hẹn biển đêm chờ dáng thướt tha
Mơ bến ngược về thu  khuyết nguyệt
Nhớ giòng xuôi chảy lệ sầu hoa
Ngờ ai có nợ duyên dang dỡ
Tơ phím rung buồn ngơ ngẩn ta.
Thy Lệ Trang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét