Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

XIN VUI LÊN - Thanh Hòa và Nguyễn Huy Khôi

BÀI XƯỚNG:

            XIN VUI LÊN 

Tại sao cơ sự lại như vầy
Tắt lịm nguồn thơ mấy bữa nay
Có phải đau chân nên ngại viết,
Hay vì nhức óc hóa chùn tay?
Bình khô rượu cạn tình còn thắm,
Sao lặn trăng mờ dạ vẫn say!
Nhung nhớ nhiều rồi xin xí xóa
Mài nghiên xuống bút họa vần ngay.

                          Thanh Hòa


BÀI HỌA:

               LỜI VÀNG
  VÂNG LĨNH NGHĨA SÂU !


Hội chơi đã kết vốn xum vầy
Bởi ốm, nên em vắng bấy nay.
Người dẫu khá hơn - ngồi dựa vách,
Sức còn kém lắm - viết run tay!
Dầu là tửu sắc thôi mê  mẩn,
Nhưng vẫn thi thư mãi đắm say!
Nhận được lời HUYNH trào mắt lệ
Liền vùng ngồi dậy họa thơ ngay!

                          11-2017

                  Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét