Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

TÌNH BẠN THÂN THƯƠNG - Lục bát xướng họa - Như Thu và Võ Làng Trâm
Bài Xướng

TÌNH BẠN THÂN THƯƠNG

Tôi đây có lắm bạn hiền
Một thời tiểu học đồng niên chung trường
Bọn mình nghĩ lại thấy thương
Da mồi, chân yếu, tóc sương hai màu
Than phiền quên trước, quên sau
Đôi khi tâm sự ba cao(*)tăng nhiều
Nói rằng ngủ chẳng bao nhiêu
Lầm thầm đếm số...nhưng đều không phê
Thế rồi sáng dậy ủ ê
Pha liền một tách cà phê cho mình
Lang thang facebooke đọc tin
Bỗng nhiên thấy ảnh bạn mình thủa xưa
Mừng vui biết nói sao vừa
Hàn huyên lắm chuyện...vẫn chưa thỏa lòng
Mỗi ngày thấp thỏm ngóng trông
Mấy lời gửi bạn đôi dòng luyến thương...
Như Thu

(*) Cao máu, mỡ, đường

Bài Họa

MONG NGÀY HỌP MẶT

Mong sao gặp được bạn hiền
Tha phương họp mặt thường niên hội trường
Nhớ sao hình ảnh thân thương
Sáng sớm đi học trời sương trắng màu
Đến trường kẻ trước người sau
Thằng thì thấp tủn đứa cao vượt nhiều
Bây chừ còn lại không nhiêu
Xứ người hội ngộ trông đều thoả phê
Dẫu rằng tuổi hạc ẩm ê
Mừng nhau chạm cốc uống phê hết hình
Hỏi han đời đạo bao tin
Như cùng thắm lại chuyện mình xa xưa
Kể hoài nghe mãi chẳng vừa
Tình xưa nghĩa cũ như chưa cạn lòng
Ngày nầy năm tới chờ trông
Họp mặt ta lại trăm dòng luyến thương...

Võ Làng Trâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét