Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

PHẬN BÈO - Trần Như Tùng

Phận bèo

Hài hòa ghim bởi mấy hàng đinh
Độc đáo tranh thêu khóm lục bình.
Sáu lá xanh xanh màu dịu ấm
Một hoa tím tím nét mềm xinh.
Giữa đời nghiêng ngửa luôn bền gốc
Mặc thế neo trôi chẳng tự mình.
Họa sĩ giãi bày niềm trắc ẩn
Phận bèo sông nước chứa chan tình.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét